www.ordningerne.dk

Huseftersynsordningen, energimærkningsordningen samt eleftersynsordningen


Målet med www.ordningerne.dk er at give forbrugerne mv. indsigt i hvordan ordningerne virker i praksis.

Se også Facebook-gruppen "Ordningerne" her

samt Facebook-gruppen FAQ om Huseftersynsordningen
her

2. januar 2015
Følgende mail er d.d. sendt til adm. direktør Søren Sørensen fra NRGi og adm. direktør Jesper Nygård fra Realdania

Til adm. direktør Søren Sørensen fra NRGi og adm. direktør Jesper Nygård fra Realdania

Jeg vedlægger beregning af EBAS´s indtægter pr. ansat konsulent ifm. konsulentens udførelse af tilstandsrapporter og energimærker for EBAS.

Som det kan ses af beregningerne, kan EBAS opnå en årlig indtægt pr. ansat konsulent på ca. kr. 1,5 mio. - se bilag her

Ansatte konsulenter i EBAS som udfører tilstandsrapporter samt energimærker, arbejder på akkord og tidsforbrug ud over 37 timer om ugen honoreres ikke.

I egen interesse synes jeg, at du som bede om at se den ansættelseskontrakt, som konsulenterne ansættes under.

Det er ikke rar læsning, når man tænker på, at missionen for Realdania er - citat "I Realdania arbejder vi for at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø." og at - citat "Det er NRGi´s mission at levere ydelser indenfor energi, teknik og kommunikation, der skaber værdi for kunder og andelshavere."


Læs mere om Realdania her
og ERGi her


15. maj 2013

EBAS - Energi- og bygningsrådgivning
Bolius A/S og NRGi Rådgivning Holding A/S ejer i fællesskab EBAS - Energi- og bygningsrådgivning. EBAS udfører bla. tilstandsrapporter, energimærker, eleftersyn, køberrådgivning mv.

Bolius A/S ejes af Realdania.

Realdanias mission er at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø. Realdanias filantropiske aktiviteter har fokus på livskvaliteten i husene, mellem husene, i by og på land og skal være til gavn for almenvellet (jf. Realdania’s hjemmeside).

NRGi er et andelsselskab som bla. leverer el til andelshaverne. NRGis mission er at levere ydelser indenfor energi, teknik og kommunikation, der skaber værdi for kunder og andelshavere (jf. NRGi’s hjemmeside).

EBAS udfører på ulige markedsvilkår tilstandsrapporter, energimærker, eleftersyn, køberrådgivning mv.


EBAS havde i 2011 et underskud på 2,7 mio. kr. - se regnskabet her

EBAS havde i 2012 et underskud på kr. 5,1 mio. kr. Mere end halvdelen af virksomhedens egenkapital er tabt - se regnskabet her

Er det rimeligt at det filantropiske Realdania udfører tilstandsrapporter, energimærker, eleftersyn, køberrådgivning mv.?

Er det rimeligt af det andelsejede el-selskab NRGi udfører tilstandsrapporter, energimærker, eleftersyn, køberrådgivning mv.?


7. marts 2013
Prisforskelle på
bestilling af tilstandsrapporter, energimærker og eleftersyn samt tilbud på ejerskifteforsikringer
Der er prisforskelle for sælgere som bestiller tilstandsrapporter, energimærker og eleftersyn samt tilbud på ejerskifteforsikringer via ejendomsmægleren ift. at sælger selv indhenter tilbud - se her

14. januar 2013
"Sorte huse"
Eksempler på huse som er gjort mindre værd på grund af ikke korrekt udførte tilstandsrapporter - se eksempler her

3. oktober 2012
Realdanias støtte til Bolius
Bolius modtog i perioden 2009-2011 90,6 mio kr. fra Realdania - pengene blev bla. brugt til på ulige konkurrencevilkår, at operere i markedet for byggeteknisk rådgivning til boligejere - se her

26. september 2012
Hvem bestiller tilstandsrapporterne? - se her

26. september 2012
Tilstandsrapporter er rene pengemaskiner - se her

13. september 2012

"HOT-skema" fra Topdanmark
For firmaer som har aftaler med Topdanmark gælder det, at den bygningssagkyndige ud over udførelse af tilstandsrapporten også skal udføre et "HOT-skema". "HOT-skemaet" kan ses her og beskrivelsen til "HOT-skemaet" kan ses her

10. september 2012
Åben skrivelse til
Folketingets By- og Boligudvalg
Åben skrivelse til Folketingets By- og Boligudvalg af den 12. august 2012 fra Bygkon ApS ved Anders Petersen - se her

10. september 2012

Markedet for tilstandsrapporter
Markedet for tilstandsrapporter, energimærker og eleftersyn - se her

5. september 2012

Realdania

Realdanias rolle ifm. udførelse af huseftersyn og energimærker - se her

5. september 2012
EBAS - Energi- og bygningsrådgivning
Realdania og NRGi ansætter via deres fællesejede selskab EBAS - Energi- og bygningsrådgivning A/S
funktionærer på ”akkordarbejde”. Samtidig kan lønnen ændres med en måneds varsel - se her


Links
Huseftersynsordningen
Ordningen forvaltes af HE-sekretariatet  - se her

Energimærkningsordningen
Ordningen forvaltes af SEEB - Sekretariatet for energieffektive bygninger
- se her

El-eftersynsordningen
Ordningen forvaltes af Sikkerhedstyrelsen - se her

Øvrigt
boligejer.dk er uvildig offentlig information til alle, der vil købe, sælge eller bygge bolig - se her

ois.dk er en statslig database som samler en række offentligt tilgængelige oplysninger ved rørende ejendomme i Danmark - se her
Siden drives af Domicil v/Jeppe Westrup, Vesterbrogade 90, 3. sal, 1620 København V +45 2618 1227
jw@domicil.dk
Hvis du har materiale eller andet, som du synes er relevant til at blive offentliggjort, så send det venligst til mig på jw@domicil.dk